Trò chơiVideo
 
Advertisement
Dòng siêu màu

Dòng siêu màu

 
Advertisement
 

Dòng siêu màu

8.95 MB
Đã thêm vào 13/04/2020
Chơi 147 lần
Sự miêu tả: Mục đích của trò chơi là kết nối và kết hợp màu sắc bằng cách tạo thành năm hoặc nhiều dòng. Bạn phải huấn luyện nó trước, sau đó màu xuất hiện và chặn các màu khác. Bằng cách hoàn thành năm màu hoàn hảo liên tiếp, sẽ không còn màu nào được hiển thị nữa, vui lòng đảm bảo sử dụng chúng khi sắp xếp màu.