Trò chơiVideo
 
Advertisement
Chú khỉ

Chú khỉ

 
Advertisement
 

Chú khỉ

6.90 MB
Đã thêm vào 26/03/2020
Chơi 192 lần
Sự miêu tả: Giữ ngón tay của bạn trên màn hình để làm cho thanh phát triển. Kéo dài cây gậy để tiếp cận và đi bộ trên nền tảng. Cẩn thận không làm cho thanh quá ngắn hoặc quá dài.