Trò chơiVideo
 
Advertisement
robot

robot

 
Advertisement
 

robot

38.4 MB
Đã thêm vào 18/04/2020
Chơi 118 lần
Sự miêu tả: Kéo và thả các mảnh ghép chính xác vào mô hình Robotex độc đáo. Có hai mươi cấp độ khác nhau, mục tiêu của trò chơi giải đố này là hoàn thành tất cả các robot Transformers trong khi vui vẻ. Sau khi lắp ráp hai mươi robot, sẽ có một giai đoạn thưởng mà bạn cần hoàn thành mô hình siêu xe.